Menn med foreldrepenger i løpet av året, fordelt på dager og alder. 2007. Antall

Alder I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 37 672 2 979 2 502 1 739 897 8 660 714 13 663 1 079 5 439
Under 25 år 840 93 93 47 38 117 16 318 26 92
25-29 år 6 143 548 480 378 158 1 246 135 2 382 159 657
30-34 år 13 763 1 078 907 601 313 3 126 247 5 024 416 2 051
35-39 år 11 342 864 658 486 256 2 743 207 3 990 325 1 813
40-44 år 4 172 281 283 182 95 1 076 79 1 437 117 622
45-49 år 1 029 83 59 23 24 269 24 379 26 142
50 år+ 383 32 22 22 13 83 6 133 10 62
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av året, fordelt på dager og alder. 2007. Prosent

Alder I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 100,0 7,9 6,6 4,6 2,4 23,0 1,9 36,3 2,9 14,4
Under 25 år 100,0 11,1 11,1 5,6 4,5 13,9 1,9 37,9 3,1 11,0
25-29 år 100,0 8,9 7,8 6,2 2,6 20,3 2,2 38,8 2,6 10,7
30-34 år 100,0 7,8 6,6 4,4 2,3 22,7 1,8 36,5 3,0 14,9
35-39 år 100,0 7,6 5,8 4,3 2,3 24,2 1,8 35,2 2,9 16,0
40-44 år 100,0 6,7 6,8 4,4 2,3 25,8 1,9 34,4 2,8 14,9
45-49 år 100,0 8,1 5,7 2,2 2,3 26,1 2,3 36,8 2,5 13,8
50 år+ 100,0 8,4 5,7 5,7 3,4 21,7 1,6 34,7 2,6 16,2
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel