Menn med foreldrepenger i løpet av året 2017, fordelt på dager og alder. Antall

AlderI alt1-10 dager11-19 dager20 dager21-24 dager25 dager26-29 dager30 dager31-39 dager40-49 dager50 dager51-59 dager60 dager61-69 dager70 dager71 dager +
I alt55 3464 3534 1171 4091 9891 5871 8681 0333 6935 26722 3051 9804871 0863233 849
Under 25 år88866541732142796710338330217265
25-29 år8 6966036281873251962891395748883 7702556212737616
30-34 år18 9801 4241 3384706404936503531 2681 8157 7826741813941341 364
35-39 år16 3821 3601 2854195925175123031 0651 5056 498631148347911 109
40-44 år7 3336255692192752482731595206872 7302846915140484
45-49 år2 259199178648992904914520184378204014157
50 år+80876653336272721546829928510554

Menn med foreldrepenger i løpet av året 2017, fordelt på dager og alder. Prosent

AlderI alt1-10 dager11-19 dager20 dager21-24 dager25 dager26-29 dager30 dager31-39 dager40-49 dager50 dager51-59 dager60 dager61-69 dager70 dager71 dager +
I alt100,07,97,42,53,62,93,41,96,79,540,33,60,92,00,67,0
Under 25 år100,07,46,11,93,61,63,01,07,511,643,13,40,21,90,27,3
25-29 år100,06,97,22,23,72,33,31,66,610,243,42,90,71,50,47,1
30-34 år100,07,57,02,53,42,63,41,96,79,641,03,61,02,10,77,2
35-39 år100,08,37,82,63,63,23,11,86,59,239,73,90,92,10,66,8
40-44 år100,08,57,83,03,83,43,72,27,19,437,23,90,92,10,56,6
45-49 år100,08,87,92,83,94,14,02,26,48,937,33,50,91,80,66,9
50 år+100,09,48,04,14,53,33,32,66,78,437,03,50,61,20,66,7
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel
Fedrekvoten: 4 uker (20 dager) for barn født fom 1. april 1993, 5 uker (25 dager) fom 1. juli 2005, 6 uker (30 dager) fom 1. juli 2006, 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2009, 12 uker (60 dager) fom 1. juli 2011, 14 uker (70 dager) fom 1. juli 2013 og 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2014.
Foreldrepenger kan gis inntil barnet fyller tre år. Dermed kan èn og samme person ha utbetaling av foreldrepenger (periodevis) over flere år, og vil da telle med i statistikken i hvert enkelt år