Menn med foreldrepenger i løpet av året 2008-2017. Alder. Gjennomsnittlig antall dager.

 2008200920102011201220132014201520162017
I alt32313741434649474344
Under 25 år31324041454751484746
25-29 år31313741444750484445
30-34 år32313741434649474344
35-39 år33323741434548474343
40-44 år33313741434547464242
45-49 år33323740424548464242
50 år+33323741434546454242
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel
Fedrekvoten: 4 uker (20 dager) for barn født fom 1. april 1993, 5 uker (25 dager) fom 1. juli 2005, 6 uker (30 dager) fom 1. juli 2006, 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2009, 12 uker (60 dager) fom 1. juli 2011, 14 uker (70 dager) fom 1. juli 2013 og 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2014.
Foreldrepenger kan gis inntil barnet fyller tre år. Dermed kan èn og samme person ha utbetaling av foreldrepenger (periodevis) over flere år, og vil da telle med i statistikken i hvert enkelt år

Kvinner med foreldrepenger i løpet av året 2008-2017. Alder. Gjennomsnittlig antall dager.

 2008200920102011201220132014201520162017
I alt124123117116112114113118117116
Under 25 år124124122118115117117121121121
25-29 år125124119118113116114120119119
30-34 år124122116116111113112117116115
35-39 år123121115114111111111116115114
40 år+ 1)120119115114110112110115113114
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel
Fedrekvoten: 4 uker (20 dager) for barn født fom 1. april 1993, 5 uker (25 dager) fom 1. juli 2005, 6 uker (30 dager) fom 1. juli 2006, 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2009, 12 uker (60 dager) fom 1. juli 2011, 14 uker (70 dager) fom 1. juli 2013 og 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2014.
Foreldrepenger kan gis inntil barnet fyller tre år. Dermed kan èn og samme person ha utbetaling av foreldrepenger (periodevis) over flere år, og vil da telle med i statistikken i hvert enkelt år
1) Tallene for 2006-2009 og 2011-2014 er endret fra tidligere publisert