Menn med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008, fordelt på dager. 1999-2008. Antall

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008, fordelt på dager. 1999-2008. Prosent

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel