Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2008, fordelt på dager. Fylke. Antall

Fylke I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 31 758 3 603 2 922 1 719 810 950 619 16 425 899 3 811
Østfold 1 385 150 155 69 31 54 24 767 27 108
Akershus 3 535 331 275 185 75 90 60 1 890 97 532
Oslo 4 394 358 313 185 100 107 72 2 257 146 856
Hedmark 1 124 141 99 57 25 43 22 605 30 102
Oppland 1 065 130 98 69 35 29 13 554 26 111
Buskerud 1 651 179 160 96 41 56 39 857 48 175
Vestfold 1 312 156 122 82 29 38 28 701 30 126
Telemark 830 101 91 43 20 27 22 415 25 86
Aust-Agder 711 102 85 52 29 26 12 340 13 52
Vest-Agder 1 139 211 151 71 51 28 26 466 32 103
Rogaland 3 263 411 343 201 90 128 65 1 672 84 269
Hordaland 3 395 356 305 180 81 92 77 1 789 86 429
Sogn og Fjordane 757 104 70 36 22 26 10 395 27 67
Møre og Romsdal 1 692 217 179 105 46 56 37 869 50 133
Sør-Trøndelag 2 034 183 159 91 46 48 31 1 124 73 279
Nord-Trøndelag 759 100 80 42 17 20 13 372 24 91
Nordland 1 255 177 110 80 29 40 32 630 43 114
Troms 996 128 85 43 25 29 25 521 26 114
Finnmark 411 62 38 28 15 12 8 188 11 49
NAV Utland 50 6 4 4 3 1 3 13 1 15
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2008, fordelt på dager. Fylke. Prosent

Fylke I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 100.0 11.3 9.2 5.4 2.6 3.0 1.9 51.7 2.8 12.0
Østfold 100.0 10.8 11.2 5.0 2.2 3.9 1.7 55.4 1.9 7.8
Akershus 100.0 9.4 7.8 5.2 2.1 2.5 1.7 53.5 2.7 15.0
Oslo 100.0 8.1 7.1 4.2 2.3 2.4 1.6 51.4 3.3 19.5
Hedmark 100.0 12.5 8.8 5.1 2.2 3.8 2.0 53.8 2.7 9.1
Oppland 100.0 12.2 9.2 6.5 3.3 2.7 1.2 52.0 2.4 10.4
Buskerud 100.0 10.8 9.7 5.8 2.5 3.4 2.4 51.9 2.9 10.6
Vestfold 100.0 11.9 9.3 6.3 2.2 2.9 2.1 53.4 2.3 9.6
Telemark 100.0 12.2 11.0 5.2 2.4 3.3 2.7 50.0 3.0 10.4
Aust-Agder 100.0 14.3 12.0 7.3 4.1 3.7 1.7 47.8 1.8 7.3
Vest-Agder 100.0 18.5 13.3 6.2 4.5 2.5 2.3 40.9 2.8 9.0
Rogaland 100.0 12.6 10.5 6.2 2.8 3.9 2.0 51.2 2.6 8.2
Hordaland 100.0 10.5 9.0 5.3 2.4 2.7 2.3 52.7 2.5 12.6
Sogn og Fjordane 100.0 13.7 9.2 4.8 2.9 3.4 1.3 52.2 3.6 8.9
Møre og Romsdal 100.0 12.8 10.6 6.2 2.7 3.3 2.2 51.4 3.0 7.9
Sør-Trøndelag 100.0 9.0 7.8 4.5 2.3 2.4 1.5 55.3 3.6 13.7
Nord-Trøndelag 100.0 13.2 10.5 5.5 2.2 2.6 1.7 49.0 3.2 12.0
Nordland 100.0 14.1 8.8 6.4 2.3 3.2 2.5 50.2 3.4 9.1
Troms 100.0 12.9 8.5 4.3 2.5 2.9 2.5 52.3 2.6 11.4
Finnmark 100.0 15.1 9.2 6.8 3.6 2.9 1.9 45.7 2.7 11.9
NAV Utland 100.0 12.0 8.0 8.0 6.0 2.0 6.0 26.0 2.0 30.0
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel