Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2007, fordelt på dager og alder. Antall

Alder I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 30 418 2 798 2 294 1 684 805 8 479 560 9 004 824 3 970
Under 25 år 642 76 83 40 26 118 7 207 19 66
25-29 år 4 875 506 451 367 145 1 210 101 1 551 116 428
30-34 år 11 118 1 018 814 584 287 3 075 181 3 338 315 1 506
35-39 år 9 203 804 617 482 235 2 670 169 2 618 256 1 352
40 år+ 4 580 394 329 211 112 1 406 102 1 290 118 618
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel

Menn med foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal 2007, fordelt på dager og alder. Prosent

Alder I alt 1-10 dager 11-19 dager 20 dager 21-24 dager 25 dager 26-29 dager 30 dager 31-39 dager 40 dager +
I alt 100.0 9.2 7.5 5.5 2.6 27.9 1.8 29.6 2.7 13.1
Under 25 år 100.0 11.8 12.9 6.2 4.0 18.4 1.1 32.2 3.0 10.3
25-29 år 100.0 10.4 9.3 7.5 3.0 24.8 2.1 31.8 2.4 8.8
30-34 år 100.0 9.2 7.3 5.3 2.6 27.7 1.6 30.0 2.8 13.5
35-39 år 100.0 8.7 6.7 5.2 2.6 29.0 1.8 28.4 2.8 14.7
40 år+ 100.0 8.6 7.2 4.6 2.4 30.7 2.2 28.2 2.6 13.5
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel