Kvinner med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008. Dekningsgrad. Alder. Prosent

Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel