Kvinner med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008. Dekningsgrad. Alder. Antall

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel
 

Kvinner med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008. Dekningsgrad. Alder. Prosent

Tabellen gjelder foreldrepenger ved fødsel