Kvinner med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008, fordelt på fylke. Antall

 

Kvinner med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 1999-2008, fordelt på fylke. Prosent