*Observasjoner mindre enn eller lik 3 er gruppert som "Andre land"