Personer med engangsstønad i løpet av 1. halvår 2013-2022. Alder. Antall

Alder2013201420152016201720182019202020212022
I alt5 1535 7515 8275 8276 2116 0985 9025 8215 7054 106
Under 25 år1 4151 5201 3971 3601 3051 2391 1161 021855639
25-29 år1 5691 8571 8691 8062 0281 9641 8361 7531 7171 217
30-34 år1 2551 3981 4701 6081 6871 7131 7251 6971 7991 250
35-39 år6777038117878868909159991 015769
40 år +237273280266305292310351319231

Personer med engangsstønad i løpet av 1. halvår 2013-2022. Alder. Prosent

Alder2013201420152016201720182019202020212022
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Under 25 år27,526,424,023,321,020,318,917,515,015,6
25-29 år30,432,332,131,032,732,231,130,130,129,6
30-34 år24,424,325,227,627,228,129,229,231,530,4
35-39 år13,112,213,913,514,314,615,517,217,818,7
40 år +4,64,74,84,64,94,85,36,05,65,6
Tallene gjelder engangsstønad ved fødsel og er ikke inkludert i tall for foreldrepenger ved fødsel