Barnetrygd. Mottakere med utvidet barnetrygd (eneforsørgere). Alder. 31. mars 2011-2020. Menn og kvinner. Antall

 

Barnetrygd. Mottakere med utvidet barnetrygd (eneforsørgere). Alder. 31. mars 2011-2020. Menn og kvinner. Prosent