Barnetrygd. Mottakere med utvidet barnetrygd (eneforsørgere) som andel av alle mottakere. Alder. 31. mars 2011-2020. Menn og kvinner. Prosent