Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. 31. mars 2011-2020. Antall

 

Barnetrygd. Mottakere. Kjønn og alder. 31. mars 2011-2020. Prosent