Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 31. mars 1999-2008. Antall

1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
 

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 31. mars 1999-2008. Prosent

1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far