Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 31. mars 2008. Antall

.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
 

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 31. mars 2008. Prosent

1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far