Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 30. september 1999-2008. I forhold til befolkningen 0-17 år i samme fylke. Prosent

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I alt 1) 17,3 17,5 17,6 17,6 17,0 14,8 14,4 14,0 13,2 12,4
Østfold 19,0 19,2 19,2 18,9 18,1 15,8 15,3 14,7 13,9 13,3
Akershus 13,1 13,1 13,1 13,1 12,5 10,7 10,4 10,0 9,3 8,6
Oslo 16,8 16,6 16,2 16,0 15,1 13,5 13,1 12,8 12,2 11,5
Hedmark 16,7 16,9 17,2 17,2 16,7 14,5 14,3 14,1 13,3 12,9
Oppland 14,7 15,1 15,3 15,4 14,8 12,7 12,5 12,2 11,7 10,7
Buskerud 16,8 17,1 16,9 16,9 16,2 13,7 13,0 12,5 11,7 11,0
Vestfold 19,1 19,2 19,1 19,0 18,3 15,8 15,3 14,8 13,8 13,0
Telemark 18,1 18,5 18,6 19,0 18,5 15,6 15,2 14,7 13,9 13,1
Aust-Agder 16,3 16,6 16,7 16,6 16,1 14,2 13,7 13,2 12,4 11,7
Vest-Agder 15,2 15,4 15,8 15,9 15,6 13,5 13,2 12,8 11,9 11,2
Rogaland 13,3 13,6 13,6 13,6 13,1 11,1 10,8 10,3 9,6 8,9
Hordaland 15,5 15,7 15,7 15,7 15,1 13,2 12,7 12,4 11,6 10,6
Sogn og Fjordane 10,8 11,3 11,3 11,3 11,2 9,9 9,7 9,4 8,9 8,5
Møre og Romsdal 14,3 14,6 15,0 15,0 14,5 12,4 12,3 11,9 11,3 10,7
Sør-Trøndelag 17,5 17,5 17,6 17,5 16,7 14,3 13,6 13,1 12,3 11,5
Nord-Trøndelag 15,7 16,4 16,7 16,9 16,4 14,1 13,8 13,8 12,8 12,5
Nordland 19,8 20,1 20,1 20,2 19,4 16,7 16,0 15,6 14,7 13,9
Troms 19,7 20,0 20,1 20,0 19,0 16,7 16,0 15,6 14,4 13,9
Finnmark 22,9 23,2 23,1 22,7 21,6 19,3 19,0 18,4 17,6 16,4
NAV Utland 1) . . . . . . . . . .
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Det finnes ikke befolkningstall for NAV Utland. Antall bidragsbarn som hører inn under NAV Utland er allikevel med i 'I alt'-tallet