Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 30. juni 2010-2019. Antall

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
 

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 30. juni 2010-2019. Prosent

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far