Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. juni 2019 Antall

1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
 

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke og alder. 30. juni 2019 Prosent

1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far