Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Alder. 30. juni 2010-2019. I forhold til befolkningen 0-17 år i samme aldersgruppe. Gutter og jenter. Prosent

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Alder. 30. juni 2010-2019. I forhold til befolkningen 0-17 år i samme aldersgruppe. Gutter. Prosent

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Alder. 30. juni 2010-2019. I forhold til befolkningen 0-17 år i samme aldersgruppe. Jenter. Prosent

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far