Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 30. juni 2019. Antall.

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet

Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Fylke. 30. juni 2019. Prosent.

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Saker hvor den bidragspliktige eller bidrags- eller forskuddmottaker bor i utlandet