Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. juni 2019. Antall.

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd fordelt på forskuddets størrelse. Alder. 30. juni 2019. prosent.

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer.