Antall barn med kontantst√łtte pr. september, etter antall timer i barnehage. 2000-2008.

Tabellen viser kun mottakere med barn etter vedtakskode 'vanlig utbetaling'. Mottakere med vedtakskode 'delt utbetaling' er utelatt fra summeringen.