Antall barn med kontantstøtte pr. 31 mars, etter antall timer i barnehage. 2000-2008.

sats 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
91 624 91 566 90 665 85 623 80 289 76 126 67 147 57 709 49 259
0 timer 78 099 78 203 77 188 72 348 66 970 63 114 54 785 45 897 37 913
01-08 timer 210 183 215 174 212 182 125 104 57
09-16 timer 1 023 1 004 981 890 888 812 659 514 450
17-24 timer 7 527 7 292 6 954 6 570 6 205 5 720 5 247 4 592 4 124
25-32 timer 4 765 4 884 5 327 5 641 6 014 6 298 6 331 6 602 6 715
Tabellen viser kun mottakere med barn etter vedtakskode 'vanlig utbetaling'. Mottakere med vedtakskode 'delt utbetaling' er utelatt fra summeringen.