Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

I september 2009 var det 32 350 personer som mottok kontantstøtte. Det er en nedgang på 13,1 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2008. Nedgangen i antall mottakere av kontantstøtte skyldes at flere barn i kontantstøttealder har fått heltidsplass i barnehage.

Kvinner utgjør i september 2009 tilnærmet 88 prosent av alle kontantstøttemottakere. Vi ser at det er færre kvinnelige mottakere i alle aldersgrupper, unntatt kvinner over 45 år. Over noen år har det vært en økning i antallet mannlige kontantstøttemottakere. Fra september 2008 til september 2009 økte antallet mannlige mottakere med 5,8 prosent (i alt 3 950 personer i september 2009). Det er unge menn i alderen 25-29 år som øker mest i prosent (17,9 prosent), men det er fortsatt menn i alderen 30-39 som utgjør den største gruppen av mannlige kontantstøttemottakere.

Utviklingen i antall barn

Ifølge kontantstøtteloven kan kontantstøtte utbetales til barn mellom ett og tre år, og maksimalt i 23 måneder, men barnet kan ikke ha heltidsplass i barnehage. Unntaket fra dette er for adopterte barn. For adopterte barn kan det ytes kontantstøtte frem til skolealder, men også for disse barna er perioden med kontantstøtte begrenset til 23 måneder.

I befolkningen er det i september 2009 116 600 barn i kontantstøttealder (ett- og toåringer) mot 114 700 på samme tidspunkt i 2008. I september 2009 utbetales det kontantstøtte for i alt 33 718 barn, noe som utgjør en andel på 28,9 prosent av alle barn i kontantstøttealder. Det er en nedgang på 4 902 barn sammenlignet med september 2008 (-12,7 prosent). Av alle barn med kontantstøtte utgjør ettåringer 59,4 prosent og toåringer 40,6 prosent i september 2009.

Når vi sammenligner antall barn med kontantstøtte som andel av ett- og toåringer totalt i fylket, finner vi relativt store geografiske forskjeller. De tre fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte er Vest-Agder (43,5 prosent), Oppland (39,4 prosent) og Aust-Agder (39,1 prosent). Lavest andel har Akershus (18,7 prosent), Troms (21,3 prosent) og Finmark (22,2 prosent). Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder og det fylket med flest barn med kontantstøtte. Men andelen barn med kontantstøtte i Oslo er på 26,3 prosent, som er lavere enn for landet sett under ett (28,9 prosent).

Utvikling av eksport av kontantstøtte

Nytt for eksporttabellen er at vi har satt en ny grense på antall mottakere som et land må ha før det oppgis i tabellen. Tabellen viser ikke observasjoner mindre enn 5. Tidligere grense var på 3 observasjoner.

Per september 2009 er det i alt 906 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2008 var det 657 mottakere. Det er en økning på 37,9 prosent.

Statsborgerskapsoversikten viser at det i september 2009 er flest mottakere fra Polen (65,8 prosent). Veksten i eksport til Polen er på 67,4 prosent fra september 2008 til september 2009 (240 mottakere). Polen ble medlem av EU fra 1. mai 2004.

Eksport av kontantstøtte til mottakere med norsk statsborgerskap utgjorde per september 2004 59 prosent av totalt antall eksportmottakere. I september 2009 er andelen sunket til 9,4 prosent.

Antallet norske statsborgere som mottar kontantstøtte etter EØS-reglene om eksport, har gått ned med 13,3 prosent fra september 2008 til september 2009 (i alt 13 personer).