Arkiv - Kontantstøtte pr. mars 2007

Ved utgangen av mars 2007 var antall mottakere av kontantstøtte 55 575. Dette er en nedgang på 13,8 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Det har også vært nedgang i antall barn det utbetales kontantstøtte for. I samme periode ble antall barn med kontantstøtte redusert fra 67 147 til 57 709, som er en nedgang på 14,1 prosent.

Mottakere av kontantstøtte

Antall barn med kontantstøtte