Arkiv - Kontantstøtte pr. juni 2007

Mottakere av kontantstøtte

Antall barn med kontantstøtte

Ved utgangen av juni 2007 var antall mottakere av kontantstøtte på 60 752 personer. Dette er en nedgang på 11,3 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Vi ser en reduksjon i alle aldersgrupper med unntak av de som er 19 år og yngre, der det er en svak oppgang på 1,5 prosent. Siden 2000 har det vært en reduksjon i antall mottakere i alt på ca. 33 prosent.

Fylkesfordelingen viser at det er en reduksjon i antall mottakere i alle fylker, men det er spesielt i fylkene Sør-Trøndelig og Sogn og Fjordane vi ser den største reduksjonen, med en nedgang på henholdsvis 21 og 17,5 prosent. 

Sammenlignet med juni 2006 observerer vi en nedgang i antall barn det utbetales kontantstøtte for. Nedgangen er på over 8 000 barn (11,4 prosent).