Fra utgangen av 2005 til utgangen av 2006 har antall mottakere av kontantstøtte blitt redusert fra 64 278 til 53 497. Dette er en nedgang på 16,8 prosent og bekrefter utviklingen for 3. kvartal.

Det har også vært nedgang i antall barn det utbetales kontantstøtte for. I samme periode ble antall barn med kontantstøtte redusert fra 67 195 til 55 556, som er en nedgang på 17,3 prosent.

Noe av nedgangen fra 2005 til 2006 skyldes at utbetalingsperioden ble kortet ned fra 24 til 23 måneder med virkning fra 1.januar 2006.

Mottakere av kontantstøtte

Antall barn med kontantstøtte