Arkiv - Enslig mor eller far pr. 31. desember 2008

Tabeller

Utvikling

Pr. 31. desember 2008 var det 31 373 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far. I løpet av de ti siste åra har antallet gått ned med 21 000. Fra 2000 til 2001 gikk antall personer med overgangsstønad ned med 14 300, mens antall personer med bare stønad til barnetilsyn økte med 7 600. Dette må ses i sammenheng med at den treårige overgangsperioden etter lovendringen i 1998 var over.