Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 31. desember 1999-2008. Antall

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I ALT 52574 52292 45638 45060 43937 42063 41008 37662 34249 31373
Med overgangsstønad i alt 41328 40382 26083 25470 25647 27012 27288 25550 23213 21717
Bare overgangsstønad 17678 17280 11658 11510 11623 12404 12361 12516 12054 12219
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 23650 23102 14425 13960 14024 14608 14927 13034 11159 9498
Bare stønad til barnetilsyn 11246 11910 19555 19590 18290 15051 13720 12112 11036 9656

Skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 31. desember 1999-2008. Antall

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2007 2008
I ALT 19668 19270 17072 17070 16869 16006 15644 14141 12595 11160
Med overgangsstønad i alt 13657 12979 8445 8473 9143 9924 10250 9495 8357 7504
Bare overgangsstønad 5828 5482 3523 3527 3884 4251 4376 4353 4172 4118
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 7829 7497 4922 4946 5259 5673 5874 5142 4185 3386
Bare stønad til barnetilsyn 6011 6291 8627 8597 7726 6082 5394 4646 4238 3656

Ugifte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 31. desember 1999-2008. Antall

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I ALT 32906 33022 28566 27990 27068 26057 25364 23521 21654 20213
Med overgangsstønad i alt 27671 27403 17638 16997 16504 17088 17038 16055 14856 14213
Bare overgangsstønad 11850 11798 8135 7983 7739 8153 7985 8163 7882 8101
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 15821 15605 9503 9014 8765 8935 9053 7892 6974 6112
Bare stønad til barnetilsyn 5235 5619 10928 10993 10564 8969 8326 7466 6798 6000
Lovendringene fra 1.1.1998 fikk full effekt fra 1.1.2001, etter en treårig overgangsperiode. Dette forklarer den kraftige nedgangen i antall eneforsørgere med overgangsstønad fra 2000 til 2001.