Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. Fylke. 31. desember 2008. Antall

Fylke I alt Herav menn Overgangsstønad i alt Bare overgangsstønad Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn Stønad til barnetilsyn i alt Bare stønad til barnetilsyn
I alt 31 373 1 344 21 717 12 219 9 498 19 154 9 656
Østfold 1 847 104 1 303 753 550 1 094 544
Akershus 2 846 125 1 824 1 010 814 1 836 1 022
Oslo 3 535 93 2 535 1 714 821 1 821 1 000
Hedmark 1 105 59 756 459 297 646 349
Oppland 1 088 79 801 407 394 681 287
Buskerud 1 661 62 1 095 672 423 989 566
Vestfold 1 913 65 1 297 734 563 1 179 616
Telemark 1 175 51 794 440 354 735 381
Aust-Agder 768 26 551 299 252 469 217
Vest-Agder 1 259 45 926 502 424 757 333
Rogaland 2 602 77 1 745 977 768 1 625 857
Hordaland 2 563 67 1 890 1 192 698 1 371 673
Sogn og Fjordane 562 24 386 193 193 369 176
Møre og Romsdal 1 757 85 1 163 561 602 1 196 594
Sør-Trøndelag 2 019 107 1 374 635 739 1 384 645
Nord-Trøndelag 1 060 84 780 369 411 691 280
Nordland 1 695 87 1 198 626 572 1 069 497
Troms 1 268 69 855 441 414 827 413
Finnmark 650 35 444 235 209 415 206

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. Fylke. 31. desember 2008. Prosent

Fylke I alt Herav menn Overgangsstønad i alt Bare overgangsstønad Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn Stønad til barnetilsyn i alt Bare stønad til barnetilsyn
I alt 100.0 4.3 69.2 38.9 30.3 61.1 30.8
Østfold 100.0 5.6 70.5 40.8 29.8 59.2 29.5
Akershus 100.0 4.4 64.1 35.5 28.6 64.5 35.9
Oslo 100.0 2.6 71.7 48.5 23.2 51.5 28.3
Hedmark 100.0 5.3 68.4 41.5 26.9 58.5 31.6
Oppland 100.0 7.3 73.6 37.4 36.2 62.6 26.4
Buskerud 100.0 3.7 65.9 40.5 25.5 59.5 34.1
Vestfold 100.0 3.4 67.8 38.4 29.4 61.6 32.2
Telemark 100.0 4.3 67.6 37.4 30.1 62.6 32.4
Aust-Agder 100.0 3.4 71.7 38.9 32.8 61.1 28.3
Vest-Agder 100.0 3.6 73.6 39.9 33.7 60.1 26.4
Rogaland 100.0 3.0 67.1 37.5 29.5 62.5 32.9
Hordaland 100.0 2.6 73.7 46.5 27.2 53.5 26.3
Sogn og Fjordane 100.0 4.3 68.7 34.3 34.3 65.7 31.3
Møre og Romsdal 100.0 4.8 66.2 31.9 34.3 68.1 33.8
Sør-Trøndelag 100.0 5.3 68.1 31.5 36.6 68.5 31.9
Nord-Trøndelag 100.0 7.9 73.6 34.8 38.8 65.2 26.4
Nordland 100.0 5.1 70.7 36.9 33.7 63.1 29.3
Troms 100.0 5.4 67.4 34.8 32.6 65.2 32.6
Finnmark 100.0 5.4 68.3 36.2 32.2 63.8 31.7