Tabeller

Utviklingen

Pr. 30. juni 2008 var det 36 259 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far. I løpet av de ti siste åra har antallet gått ned med 22 800. Fra utgangen av 1. halvår 2000 til utgangen av 1. halvår 2001 gikk antall personer med overgangsstønad ned med 14 600, mens antall personer med bare stønad til barnetilsyn økte med 8 400. Dette må ses i sammenheng med at den treårige overgangsperioden etter lovendringen i 1998 var over.

Andel enslige mødre/fedre over 35 år øker. Ved utgangen av 1. halvår 1999 var 33 prosent av de enslige mødre/fedre over 35 år, mens ved utgangen av 1. halvår 2008 var 42 prosent over 35 år.

Andelen menn er svakt økende. Pr. 30. juni 1999 var 4,1 prosent av mottakerne menn, mens pr. 30. juni 2008 var 4,8 prosent menn.