Tabeller

Færre mottakere av barnetrygd 

Per juni 2020 var det 660 340 personer som mottok barnetrygd. Det er 8 672 færre enn i juni 2019, noe som tilsvarer en nedgang på 1,3 prosent. Nedgangen skyldes i stor grad en endring i barnetrygden i Polen i 2019, som gjorde at polske mottakere ikke lenger hadde rett på norsk barnetrygd. Les mer i faktaboksen nederst på siden. Sammenlignet med mars 2020 ser vi at antallet har økt med 613 mottakere.

Utviklingen i antallet mottakere av barnetrygd henger både sammen med hvor mange barn som blir født, og hvor mange som fyller 18 år og ikke lenger har krav på barnetrygd. I følge SSB ble det i løpet av 1. og 2. kvartal 2020 født 2,2 prosent færre barn enn i samme periode i 2019. I tillegg påvirker endringer i regelverket i inn- og utland hvor mange som har rett på norsk barnetrygd i tillegg til barnetrygd fra et annet EØS-land.

Det ble i alt utbetalt barnetrygd for 1 107 976 barn per juni 2020. Det er en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med juni 2019, en reduksjon på 16 010 barn. Dette er også en effekt av endringen i Polen, og dersom vi sammenligner med mars 2020 har antallet holdt seg relativt stabilt og steget med 213 barn. 

Flere eldre og færre yngre mottakere

Sammenlignet med juni 2011 har antallet mottakere av barnetrygd økt med 10 528 personer. En tydelig endring er at det er betydelig færre yngre og flere eldre mottakere av barnetrygd nå enn for 9 år siden. Fra 2011 til 2020 har det blitt 20 184 færre mottakere under 30 år, mens det har blitt 22 628 flere mottakere i aldersgruppen 50 år og over. Det har i hele perioden vært flest i aldersgruppen 30-49 år, 79 prosent av mottakerne er i denne aldersgruppen, og antallet har siden 2009 økt med 8 084 mottakere. 

Flere menn med utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Satsen for utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren bor med. Per juni 2020 var det 117 967 personer som mottok utvidet barnetrygd, som er 17,9 prosent av alle mottakere av barnetrygd. Det er omtrent på samme nivå som i juni 2019.

Det er flere kvinner enn menn som mottar utvidet barnetrygd, men i andel er det flere menn og andelen er økende. Av alle menn som mottok barnetrygd var det 34,4 prosent som mottok utvidet barnetrygd. Det er en økning fra 30,9 prosent i juni 2019. For kvinner er andelen 15,7 prosent, en nedgang fra 15,9 prosent. I antall er det 25 840 menn og 92 127 kvinner som mottar utvidet barnetrygd.