Fedre tar ut mer foreldrepermisjon etter økt fedrekvote