Det viser nye tall fra NAV for 1.-3. kvartal 2019. Det er fremdeles tidlig å slå fast hvor stor effekt regelverksendringen har hatt. Foreløpig er det kun de som fikk barn i 3. kvartal 2018 og som ikke har gradert permisjon som kan ha fullført foreldrepengeperioden etter nytt regelverk.

– Fra tidligere regelendringer har vi sett at fedres uttak av foreldrepengeperioden i svært stor grad følger regelverket for lengden på fedrekvoten. Selv om det er tidlig å se den samlede effekten av økningen til 75 dagers fedrekvote, så er det tydelig at fedre nå tar ut lengre foreldrepermisjon enn i fjor, sier NAVs statistikksjef, Ulf Andersen.

Flere fedre velger 75 dager

Det er en klar tendens til at færre fedre velger 50 dager og flere velger 75 dager, når vi sammenligner med samme periode i 2018. 12 prosent av fedrene som tok ut foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal i år, tok ut 75 dager, som er lengden på fedrekvoten fra 1. juli 2018. Det er en klar økning fra samme periode i 2018, da tilsvarende tall var 0,3 prosent.

20 prosent av fedrene som tok ut foreldrepenger i løpet av 1.-3. kvartal i år tok ut 50 dager med foreldrepenger, som tilsvarer fedrekvoten etter gammelt regelverk. Dette er en klar nedgang fra 34 prosent for tilsvarende periode i 2018. Det er også en liten økning i andelen fedre som tar ut mer enn 75 dager, 6,2 prosent i år mot 5,3 prosent i samme periode i 2018.

Det er størst andel fedre som tar ut 75 dager eller mer i Oslo (23 %) og Akershus (20 %) i 1.-3. kvartal 2019. Færrest var det i Vest-Agder (10 %).

Flere mottar foreldrepenger

I løpet av 1.-3. kvartal 2019 var det 48 963 menn og 72 795 kvinner som mottok foreldrepenger. Totalt var det 121 758 mottakere. Det er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Økningen var større for menn (5,7 prosent) enn for kvinner (0,3 prosent).

Se den nye statistikken.