Per 31. desember 2018 var det 670 940 mottakere av barnetrygd. Det er 2 139 færre mottakere enn på samme tidspunkt i 2017 og tilsvarer en nedgang på 0,3 prosent. Disse mottakerne fikk barnetrygd for totalt 1 128 564 barn, en nedgang på 0,5 prosent fra 2017.

– I 2018 stanset den langvarige veksten vi har sett i antall mottakere av barnetrygd. Dette henger sammen med at det siden 2009 har vært en nedgang i fødselstallet i Norge, sier statistikksjef Ulf Andersen i NAV.

Færre kvinner

Nedgangen fra 2017 til 2018 har utelukkende funnet sted blant kvinner. Antallet kvinnelige mottakere gikk ned med 0,6 prosent fra 2017 til 2018. Det tilsvarer 3 503 færre kvinnelige mottakere. For menn gikk antallet opp i den samme perioden med 1,7 prosent, en økning på 1 364 mottakere. 88 prosent av barnetrygdmottakerne er kvinner, og andelen har vært uendret de siste årene.

Kraftig økning blant menn siden 2009

Fra 2009 til 2018 har antall mannlige mottakere økt med 55 prosent. Økningen i antall mannlige mottakere av barnetrygd henger blant annet sammen med et økt antall utenlandske mannlige statsborgere som arbeider i Norge og har rett til barnetrygd. Økningen blant menn kan også henge sammen med at flere av de som skilles velger delt bosted og deler barnetrygden mellom seg.

Flest mottakere i Oslo og Akershus

En fjerdedel av alle barnetrygdmottakerne bor i Oslo eller Akershus. Dette er også de eneste fylkene som har hatt en økning i antallet mottakere fra 2017 til 2018.

Flere eldre foreldre

Litt over halvparten av barnetrygdmottakerne er 40 år eller eldre. Fra 2017 til 2018 økte antallet mottakere over 50 år med 4 prosent, og det er i denne gruppa antallet øker mest. Det er også en marginal økning blant de mellom 30-39 år på 0,3 prosent. Størst nedgang er det i aldersgruppen 21-29 år, der antallet mottakere sank med 6 prosent. Dette er en direkte konsekvens av at gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende kvinner har økt de senere årene.