Status på arbeidsmarkedet______ 
24 år og under25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overI alt
Antall i alt6618012 6912 1321 7941 3449 423
Kun arbeidstaker262231713554398992 257
Arbeidstakere med stønad 1)1191444503714162481 748
Arbeidssøker1492268367536265753 165
- helt ledige1071786605634734922 473
- delvis ledige71150597847252
- arbeidssøkere på tiltak35371261317536440
Nedsatt arbeidsevne509926721217871877
Alderspensjon     284284
Utdanning (kun høyskole/universitet)11     15
Annet 2)70101423241176661 077
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.