Status på arbeidsmarkedet______ 
24 år og under25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overI alt
Antall i alt7299172 5952 2121 7931 5169 762
Kun arbeidstaker3593509417795521693 150
Arbeidstakere med stønad 1)901173193223042811 433
Arbeidssøker891795044874342761 969
- helt ledige521263543543052211 412
- delvis ledige9631404424154
- arbeidssøkere på tiltak2847119938531403
Nedsatt arbeidsevne399318818219863763
Alderspensjon     573573
Utdanning (kun høyskole/universitet)22 125  46
Annet 2)1301746314373021541 828
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.