Status på arbeidsmarkedet______ 
0-6 måneder7-12 måneder13-24 måneder25-36 måneder37 måneder og overUkjentI alt
Antall i alt5989832 2173 5465311 5489 423
Kun arbeidstaker250364543734792872 257
Arbeidstakere med stønad 1)1111813576261423311 748
Arbeidssøker1752908611 4632181583 165
- helt ledige1422346611 1391591382 473
- delvis ledige1815551322210252
- arbeidssøkere på tiltak15411451923710440
Nedsatt arbeidsevne122512115231536877
Alderspensjon56351442668284
Utdanning (kun høyskole/universitet) 8    15
Annet 2)43109298425351671 077
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.