Status på arbeidsmarkedet______ 
0-6 måneder7-12 måneder13-24 måneder25-36 måneder37 måneder og overUkjentI alt
Antall i alt1 0479762 2423 5524951 4509 762
Kun arbeidstaker5083926661 0681223943 150
Arbeidstakere med stønad 1)1241003395101182421 433
Arbeidssøker235231535772140561 969
- helt ledige19415936855594421 412
- delvis ledige19193752216154
- arbeidssøkere på tiltak2253130165258403
Nedsatt arbeidsevne264512316224383763
Alderspensjon6128631033126573
Utdanning (kun høyskole/universitet)816912  46
Annet 2)140180484718582481 828
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.