Status på arbeidsmarkedet______ 
Grunnskole og ikke fullført VGSBestått videregående avsluttende utdanningHøyskole og universitetUkjentI alt
Antall i alt3 9261 3242 4681 7059 423
Kun arbeidstaker9304375653252 257
Arbeidstakere med stønad 1)6912544493541 748
Arbeidssøker1 4934461 0202063 165
- helt ledige1 1883527581752 473
- delvis ledige823811913252
- arbeidssøkere på tiltak2235614318440
Nedsatt arbeidsevne2223575545877
Alderspensjon132116972284
Utdanning (kun høyskole/universitet) 10  15
Annet 2)4571312872021 077
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.