Tabell 7. Personer med avgang fra status arbeidssøker som 6 måneder senere var registrert som arbeidstaker. Jan 2015- juni 2016. Antall og prosent.