6. Historikk og sammenlignbarhet over tid

All overgangsstatistikk som nå er tilgjengelig på nav.no, er basert på samme datagrunnlag og definisjoner som er beskrevet her.