Dataene som ligger til grunn for den månedlige overgangsstatistikken er basert på en sammenstilling av opplysninger fra følgende administrative registre:

  • Folkeregisteret 
  • Arbeidstaker-/ arbeidsgiverregisteret
  • NAVs saksbehandlingssystem Arena
  • Registre over utbetaling av
    • Uførepensjon
    • Alderspensjon