2. Bakgrunn og formål

Overgangsstatistikk fra arbeidsrettede tiltak til arbeid og stønad gir nyttig informasjon når bruk av arbeidsrettede tiltak skal vurderes og analyseres.

Statistikken skal gi et grunnlag for å utvikle et bedre system for måling av resultatoppnåelsen for de ulike tiltakene, inkludert overgang fra arbeidsrettede tiltak til arbeid.