Statistikken overgang fra arbeidsrettede tiltak til arbeid og stønad omfatter:

  • personer i alderen 16 til 66 år,
  • som i følge Folkeregisteret er bosatt i landet på referansetidspunktet,
  • og som har vært registrert hos NAV som enten arbeidssøkere eller med nedsatt arbeidsevne

Ved hjelp av opplysninger fra ulike administrative registre, gir vi status på seks måneder etter avgangstidspunktet fra et arbeidsrettet tiltak.

Statistikken publiseres to ganger i året.