Tiltaksstatistikken omfatter personer i arbeidsrettede tiltak og gjelder følgende hovedgrupper av deltakere:

  • Arbeidssøkere på tiltak
  • personer med nedsatt arbeidsevne
  • Andre tiltaksdeltakere

Gruppen «arbeidssøkere på tiltak» byttet navn fra «ordinære tiltaksdeltakere» i oktober 2012.

Tabeller

Siste måned

Antall og endring fra i fjor

Tidsserier

Månedsserier. Antall

Årsgjennomsnitt, arbeidssøkere på tiltak. Antall