Arkiv - Statistikk tiltaksdeltakere 2009

  • Ordinære tiltaksdeltakere 
  • Nedsatt arbeidsevne
  • Andre tiltaksdeltakere