Ledigheten fortsetter å øke

Figur ledighet august 2023.PNG
Kilde: NAV