Halvparten av de ansatte innen overnatting og servering har søkt om dagpenger