Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

  • hvilket skipsregister fartøyet eller innretningen er registrert i: NOR, NIS eller et utenlandsk register.
  • hvilken type fartøyet eller innretningen er: turistskip, boreplattform eller annet.
  • fartøyet går i innenriks- eller utenriksfart
  • behandle søknader om ytelser
  • utbetale og refundere sykepenger og foreldrepenger
  • arbeide for å redusere sykefravær
  • forebygge og avdekke trygdemisbruk
  • lage statistikk